leerlingenraad (1)

De Middenschool maken we samen: ouders, personeel en leerlingen.

In de leerlingenraad zitten de klasvertegenwoordigers die op een democratische manier verkozen werden door de klasgenoten. Ieder schooljaar wordt er ook een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen.

De leden verzamelen de agendapunten voor elke vergadering en sturen ze naar dhr. Van den Stockt die de vergaderingen leidt. Alle vergaderingen worden via smartschool bekend gemaakt. Het aantal vergaderingen hangt af van de voorstellen die ingeleverd worden. Van elke vergadering wordt er een verslag op smartschool geplaatst.

 Jongeren leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar elkaars mening, voorstellen doen, laten ondervinden wat realistisch of haalbaar is.