Schoolreglement

Wanneer je inschrijft in onze school, gaan je ouders en jijzelf akkoord met het volledige schoolreglement. Daarom vragen we je om ons schoolreglement goed te lezen. We verwachten een stipte naleving.

De integrale tekst van het schoolreglement, die u ter goedkeuring ondertekent, kan u via deze link raadplegen.