stock-photo-27621611-3d-business-man-stand-with-yellow-clockSCHOOLURENTABEL

Begin en einde van de lessen:

07.30 uur : speelplaats open

08.20 uur: begin eerste lesuur

09.15 uur : begin tweede lesuur

10.05 uur : speeltijd

10.15 uur : begin derde lesuur

11.05 uur : begin vierde lesuur

11.55 uur : middagmaal in het schoolrestaurant

12.20 uur : speeltijd

12.45 uur : begin vijfde lesuur

13.35 uur : begin zesde lesuur

14.25 uur : begin zevende lesuur

15.15 uur : begin achtste lesuur

15.25 uur : begin avondstudie

16.05 uur : einde van de lessen

16.55 uur : einde avondstudie