Visie

De Middenschool is een veilige haven tussen basis- en secundair onderwijs.

De overgang van basis- naar secundair onderwijs is een grote stap in het leven van de jongere. De Middenschool richt enkel de 1e graad in zodat de leerling nog 2 jaar onder leeftijdsgenoten kan groeien. Daarna vertrekken ze naar de campus van het Koninklijk Atheneum.

De Middenschool staat voor hoog kwalitatief onderwijs met een verantwoord pedagogisch project, een ruim aanbod aan studiekeuze en een professioneel team.

In de vlug veranderende maatschappij moeten we als onderwijsinstelling de uitdaging aangaan om na te denken over de toekomstige vereiste competenties. De Middenschool investeert in digitalisering maar ook in het programmeren van nieuwe richtingen zoals STEM en IT & nieuwe media.

Binnen het GO! is er sterk talenonderwijs met reeds Engelse les vanaf het 1e leerjaar van de 1e graad. De Middenschool werkt samen met een Franstalige school via eTwinning.

In de oriëntatieklas 1OK!  krijgt elke leerling een individueel traject. Via een weekschema worden de algemene vakken geclusterd. Afhankelijk van hun talenten schalen de leerlingen zichzelf in.

Vanaf 1 september 2018 wordt in 1A gestart met een flexibel leertraject van 3 lesuren. Voor de algemene vakken Nederlands, Frans en wiskunde is er naast de instructielessen ruimte voor remediëring en uitbreiding.

De hoogbegaafde leerlingen volgen ofwel Latijn, STEM of de combinatie Latijn-STEM. In het flexibel traject werken zij aan uitdagende opdrachten.

In de Deltaklas van het 2e jaar van de 1e graad wordt een deel van de basisvorming versneld aangeboden zodat er tijd vrijkomt om bepaalde leerstof verder uit te diepen in vrij te kiezen projecten.

De Middenschool kiest voor co-teaching in verschillende vakken.

Maatschappelijk engagement stimuleren we door middel van projecten rond milieu, gezondheid en welbevinden, cultuur, sport, … en onze leerlingenraad.

Wij willen de school zijn waar leerlingen graag en goed leren. Wij doen dit in een geest van pluralisme, respect en aandacht voor elk talent.