“Helemaal van de kaart?

Aardrijkskunde toont je de weg en trekt met jou de wijde wereld in op zoek naar antwoorden! Mevrouw Janssens en meneer De Bruycker gidsen de leerlingen over hoge bergen en prachtige valleien heen, alsook dwars door de woeste orkaan! Geen enkele vulkaanuitbarsting, mijnramp, overstroming, groot fileprobleem in de stad of zelfs een klimaatprobleem houdt onze gidsen niet tegen om onze leerlingen heel wat bij te leren over deze onderwerpen op een interactieve manier met oog voor zoveel mogelijk differentiatie.

Onze leerkrachten aardrijkskunde zetten namelijk onze leerlingen op de kaart!”

#Team#aardrijkskunde#teachers#sgr20