schoolteam.

Ons professioneel team staat te popelen
om je rugzak te vullen met zowel kennis
als vaardigheden.

leerlingenbegeleiding.

De leerlingenbegeleiders ondersteunen de klascoaches  in het optimaal begeleiden van leerlingen. Wanneer deze laatste verhoogde zorg nodig hebben, zijn het de leerlingenbegeleiders die de contacten met externe diensten, zoals het CLB, het SYM-team, e.a. organiseren. Leerlingen en ouders kunnen ook rechtstreeks bij hen terecht met vragen rond leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychosociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. 

sym-team.

Het SYM-team is een van de vele ondersteuningsteams in Vlaanderen. Deze werden opgericht in het kader van het M-decreet, dat streeft naar inclusief onderwijs.

Een ondersteuningsteam is een multidisciplinair team datscholen in het gewoon onderwijs ondersteunt in het bieden van sterk onderwijs aan elk kind. Vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsnoden van het schoolteam bieden we een begeleiding op leerling-, klas- en/of schoolniveau. Het is ons doel om het schoolteam te versterken in het omgaan met leerlingen met verschillende noden.

CLB.

Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waar leerlingen, ouders en het schoolteam terecht kunnen voor informatie, hulp en begeleiding.

scholengroep 20.

Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen is het schoolbestuur van de 15 GO!-scholen in een regio die zich uitstrekt van Geraardsbergen tot Zottegem, over Brakel, Herzele, Zwalm, Zandbergen en Sint-Lievens-Houtem. Onze scholengroep organiseert samen met 25 andere scholengroepen het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en behoort tot het GO!. De scholengroep wordt geleid door de algemeen directeur Isabelle Truyen en beheerd door de Raad van Bestuur.