Universal design for learning.

Een cursus rond universele principes om een diverse groep leerlingen geïndividualiseerd onderwijs aan te bieden.

We zijn vertrokken voor een week inspiratie en netwerken in Helsinki.

Dit kernteam onderzocht, samen met collega’s uit Malta, Frankrijk, Italië, Kroatië en Finland, de volgende vragen:

1: Hoe kunnen we een diverse groep jongeren motiveren om te leren?

2: Wat gaan we deze leerlingen laten doen om ons doel te bereiken?

3: Op welke manier geven we leerlingen de kans te tonen wat ze hebben geleerd?

Ervaringen en expertise werden gedeeld, kennis en vaardigheden opgedaan. Geïnspireerd keren we terug naar de Middenschool om wat we hebben geleerd te delen met het ganse team.