delta.

  • Voor hoogbegaafde en cognitief sterke leerlingen die meer uitdaging wensen.
  • Versneld deel van basispakket
  • Verbredende projectwerking
  • Uitdiepen van basisvorming

Met de Deltaklas spelen we in op de individuele noden van cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen die in het reguliere onderwijs soms op hun honger blijven zitten. Wij maken voor hen het verschil door uitdagend onderwijs aan te bieden met ontwikkelingsgelijken in een verrijkingsklas.
Een deel van de basisvorming wordt versneld aangeboden, zodat er tijd vrijkomt om bepaalde leerstof verder uit te diepen in vrij te kiezen projecten. Op die manier zetten we de leerlingen aan om initiatief te nemen en geven we hen inspraak en ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

De Deltaklas kan je combineren met één van de opties die Latijn bevatten of de optie STEM.