Internationalisering, professionalisering en innovatie!

Waarom Is het Fins onderwijssysteem het best ontwikkelde ter wereld? Met 4 leerkrachten van onze school proberen we hier in Finland een antwoord te vinden op deze vraag. Ons doel: zoveel mogelijk ervaringen en bevindingen verzamelen om deze te delen met onze school en collega’s. We kunnen dit systeem nooit kopiëren, maar de praktische tips en de wetenschap achter het model kan de leerervaring van onze eigen leerlingen verbeteren. Een kind is pas in staat om te leren wanneer het zich goed en veilig voelt op school.

Wij zijn alvast bezig met onze school van de toekomst, u ook?