Middenschool Geraardsbergen doorbreekt klasmuren voor het vak Frans.

Op de Middenschool Geraardsbergen werd dit jaar een innovatieve aanpak voor het vak Frans uitgetest. De eerste resultaten van het experiment zijn alvast veelbelovend in de zoektocht om de kwaliteit van het onderwijs en het niveau van de leerlingen te vergroten.

Dit schooljaar heeft de school een opwindende verandering doorgevoerd in het vak Frans.
De nieuwe aanpak in het vak Frans is gebaseerd op het principe van differentiatie: elke leerling is uniek en verdient bijgevolg een individuele benadering van het leren. Bij het vak Frans tilt de school dit concept naar een hoger niveau door met een dynamisch systeem van niveaugroepen te werken.

Na een initiële instructie van de leerstof en een inschaling worden de leerlingen ingedeeld in een van de drie niveaugroepen: ‘bleu’, ‘blanc’ en ‘rouge’. Deze groepen vertegenwoordigen respectievelijk de minst sterke, gemiddelde en sterkste beheersingsniveaus, per lesonderdeel, van het vak Frans.

Wat deze aanpak echt uniek maakt, is dat er niet wordt vastgehouden aan statische klasindelingen. In plaats daarvan worden de leerlingen wekelijks opnieuw geëvalueerd en kunnen ze van groep wisselen op basis van hun voortgang en behoeften. Dit stelt de leerkrachten in staat om onderwijs op maat te bieden, waarbij elke leerling de juiste ondersteuning en uitdaging krijgt die hij of zij nodig heeft om de doelen te bereiken.

Drie toegewijde leerkrachten Frans zijn cruciaal in dit proces. Ze werken nauw samen om ervoor te zorgen dat elke groep de gepersonaliseerde aandacht krijgt die hij verdient. Van extra begeleiding voor de ‘bleu’-groep tot verrijkende uitdagingen voor de ‘rouge’-groep om zo alle leerlingen te versterken en hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Een uitgekiend implementeren van effectieve leerstrategieën is daarbij een essentieel recept.

Daarnaast is een transparante communicatie cruciaal voor het succes van het systeem. Ouders en leerlingen ontvangen wekelijks een overzichtelijke planning, zodat ze precies weten welke leerstof er wordt behandeld en in welke groep ze zijn ingedeeld.

Internationaal wetenschappelijk onderzoek leert ons dat de combinatie van differentiëren op maat van elk talent en het inzetten op ‘leren leren’ vele maanden leerwinst kan opleveren. De door de Vlaamse overheid in het leven geroepen organisatie Leerpunt die dergelijk onderzoek bundelt en ter beschikking stelt van de onderwijswereld was een belangrijke bron van inspiratie om deze wijzigingen door te voeren. Op de Middenschool zijn de eerste resultaten veelbelovend: het aantal tekorten voor het vak Frans daalde dit schooljaar spectaculair en uit een bevraging bij onze leerlingen leerden we dat deze manier van lesgeven ook hun motivatie verhoogt

De Middenschool Geraardsbergen gelooft sterk in het belang van continue verbetering en innovatie. Door de aanpak van Frans te herzien streeft ze ernaar om de leerwinst van de leerlingen te vergroten en hen te helpen zich te ontwikkelen tot competente en zelfverzekerde taalgebruikers.

Het spreekt voor zich dat deze reis, richting kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind, de komende jaren wordt verdergezet om elke leerling te ondersteunen bij het behalen van zijn of haar doelen. Dat naast Frans ook andere vakken op de Middenschool de komende schooljaren overstappen naar het vernieuwende systeem is dan ook de volgende logische stap.