THURSDAY’S TEACHERS Nederlands

Het vak Nederlands heeft als doel leerlingen lees-, luister-, kijk-, spreek- en schrijfvaardig te maken in de Nederlandse taal. Bij deze vaardigheden wordt er af en toe beroep gedaan op de creativiteit van de leerlingen. Ook worden er allerhande digitale tools ingezet om de verschillende leerdoelen te bereiken.

Literatuur komt zeker ook aan bod. De verwerking van dit onderdeel verloopt grotendeels via creatieve opdrachten. De leerlingen van onze Middenschool hebben de kans om gratis boeken te ontlenen uit de eigen schoolbibliotheek (maandag- en vrijdagmiddag geopend, 12.20u. tot 12.45u., bij mevrouw De Cock in lokaal 12). Deze plaats is tevens een ideale omgeving om tijdens de middagpauze te onthaasten of aan zelfstudie en zelfontplooiing te doen.

Wij moedigen ook elke deelname aan schrijfwedstrijden aan en we nemen jaarlijks deel aan de poëzieweek. Reeds meerdere leerlingen van onze school vielen eerder al in de prijzen tijdens poëziewedstrijden.

Mevrouw De Cock, mevrouw De Smet, mevrouw Dekeyser, mevrouw Fock en mevrouw Seeuws zetten zich dagelijks in om onze leerlingen te begeleiden bij het verwerken van leerstof, (geschreven en mondelinge) teksten en literatuur zodat het tekst- en taalinzicht van onze leerlingen groeit.