THURSDAY’S TEACHERS VAKGROEP GESCHIEDENIS & KLASSIEKE TALEN

Gelukkig kunnen dhr. De Brie en mevr. Seeuws als leden van de vakgroep geschiedenis & klassieke talen in realiteit beter met elkaar opschieten dan deze foto misschien laat vermoeden …

‘Geschiedenis is het verhaal van de mensheid. In het vak geschiedenis leer je enkele belangrijke vaardigheden aan die meer dan nodig zijn in de 21ste eeuw. Zo leer je kritisch bronnen te onderzoeken, haal je als een expert onbetrouwbare informatie uit een bron en zie je moeilijke verbanden tussen historische en actuele gebeurtenissen. We gaan in discussie met elkaar en stellen de zaken in vraag. De gelijkenissen en verschillen tussen onze eigen tijd en onze verre voorouders zijn misschien groter (of kleiner) als verwacht. Leerlingen die nieuwsgierig, kritisch en ruimdenkend zijn zullen zich als een vis in het water voelen tijdens de lessen geschiedenis!’

De vakken Grieks en Latijn hebben beide twee belangrijke componenten: de studie van een oude taal enerzijds en het ontdekken van de Grieks-Romeinse samenleving en cultuur anderzijds. Zowel de Grieken als de Romeinen drukten een blijvende stempel op verschillende aspecten van onze westerse samenleving en dit tot op de dag van vandaag. Als je bovendien De Allerslimste Mens ter Wereld wil worden dan beschik je ook maar beter over de nodige Griekse en Romeinse voorkennis.