STEM-technieken (2OK!).

In deze optie bouwen de leerlingen kennis op over theoretische begrippen, meetinstrumenten, materialen en gereedschappen en basistechnieken. 

Het belang van een goede werkmethode, met inbegrip van een technische tekening, wordt benadrukt. De leerlingen leren respect voor grondstoffen, materialen en gereedschappen. Zin voor orde, efficiëntie, netheid en veiligheid tijdens het werk en in de voorbereiding, streven naar volledigheid en verfijning bij het eindproces zijn in deze richting belangrijke vaardigheden.