samenwerken.

Gepersonaliseerd samen leren:

  • Maximale leerwinst, leervermogen & leermotivatie nastreven.
  • Doelgericht differentiëren: remediëren, uitbreiden en verdiepen.
  • In groep doelen nastreven.
  • Zelfsturende vaardigheden aanleren.
  • Bewust worden van taken en plichten.

Waarden & normen: waar werken we aan?

  • Samen met anderen leer ik doelen na te streven.
  • Ik leer om andere ideeën en manieren van werken met een open geest te benaderen..
  • Als iemand het lastig heeft, geef ik hulp en ondersteuning.