verantwoordelijkheid.

Gepersonaliseerd samen leren:

  • Maximale leerwinst, leervermogen & leermotivatie nastreven.
  • Doelgericht differentiëren: remediëren, uitbreiden en verdiepen.
  • In groep doelen nastreven.
  • Zelfsturende vaardigheden aanleren.
  • Bewust worden van taken en plichten.

Waarden & normen: waar werken we aan?

  • Ik word me bewust van mijn taken en plichten.
  • Ik leer beslissingen nemen.
  • Ik zoek geen uitvluchten of leg de schuld niet bij anderen.