gepersonaliseerd samen leren.

Binnen een sociale context, maximaal rendement nastreven op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie.

Bouwstenen:

 • Doelgerichte differentiatie:
  Leerproces afgestemd op de behoefte van elke leerling.
  Leernoden in kaart brengen
  Planlast beheersbaar houden via (digitale) technologie
 • Groeien naar autonomie:
  Expliciete aandacht voor leervaardigheden en zelfsturingsvaardigheden. Personalisatie & zelfregulatie zijn cruciaal.
 • Samen leren:
  Gecostuurd leren: zelfsturing moet gedeeld worden met anderen.
  Vb. peerteaching richting gezamenlijke doelen.
 • Onderzoekende houding:
 • Continue effectmeting in functie van het R-OK.

Rollen:

 • Lerende: zelfsturende vaardigheden en leerstrategieĆ«n die de leerlingen helpen een persoonlijk traject te plannen & te evalueren.
 • Leraar: een leeromgeving creĆ«ren waar zelfsturende vaardigheden centraal staan. 
 • Schoolbeleid: een duidelijke visie, een gericht professionaliseringsbeleid, gedeeld leiderschap.Digitaal ondersteunen en monitoren van leerprocessen. Interne kwaliteitszorg;  GSL als schoolteam. Bijsturen op basis van data.