inclusief leren.

UDL staat voor Universal Design for Learning en richt zich op inclusief werken.

Het is onze verantwoordelijkheid/opdracht/job? job om goed onderwijs te leveren aan de verschillende groepen die er zijn. We zien dit als een opportuniteit om bij het ontwerp van de lessen rekening te houden bij de diversiteit die er is.

Bij het ontwerpen van onze lessen vertrekken we vanuit drie vragen die we ons stellen vanuit het perspectief van een leerling:

  • Waarom moet ik naar je les komen?
  • Wat kom ik daar doen, wat ga ik daar leren?
  • En hoe kan ik de leerstof mij eigen maken en kan ik aan jou tonen dat ik het kan?

Deze drie vragen zijn de drie hoofdpijlers die we doorlopen bij het ontwerp van de les. 

Natuurlijk houden we hierbij rekening met de groep. Die groep verandert constant: om een diverse groep te motiveren tot leren en hun leergierigheid duurzaam aan te wakkeren stemmen we elke les af op de specifieke noden van de leerlingen.