groeiend leren.

Op de Middenschool benaderen we leren als een voortdurende ontdekkingstocht naar de volgende stap, als een groeiproces waar we allemaal onophoudelijk mee bezig zijn.

gepersonaliseerd Samen leren.

Binnen een sociale context, maximaal rendement nastreven op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie.

inclusief leren.

UDL staat voor Universal Design for Learning en richt zich op inclusief werken.

Het is onze verantwoordelijkheid/opdracht/job? job om goed onderwijs te leveren aan de verschillende groepen die er zijn. We zien dit als een opportuniteit om bij het ontwerp van de lessen rekening te houden bij de diversiteit die er is.